Etikedo: eventoj

Somera universitato 2015 de GFEN: novaj perspektivoj

Jam plurajn jarojn ni pripensadas niajn praktikojn kiel lingvo-instruisto, kaj la Franca Grupo pri Nova Edukado (GFEN, “Groupe Français d’Éducation Nouvelle”) ne estis al ni nekonata. GFEN estas movado kiu celas renovigi la pedagogiajn ideojn kaj praktikojn en ĉiuj kampoj kaj medioj. Ni jam havis kelkajn kontaktojn kun aktivuloj de la “lingva sektoro” en Tuluzo, sed tamen ne iris transen.

Kiam, printempe, ni eksciis ke la lingva sektoro de GFEN okazigos sian 7an someran universitaton en Aŭgusto 2015, ni ekvidis bonegan ŝancon pli bone koni tiun movadon kaj pli konkrete malkovri ĝiajn praktikojn.

De la 24a ĝis la 26a de Aŭgusto, jen ni estis en Vénissieux, proksime de Liono. La temo de la somera universitato estis “Komenci: unuaj paŝoj, unuaj agoj, unuaj provoj…” Tri tagojn da atelieroj, prelegoj, pripensado-grupoj, sed ankaŭ da interesegaj renkontoj kaj interŝanĝoj kun instruistoj el tuta Francio kaj Belgio.

gfen

La « GFEN-progresado » favoras aktivan lernadon, interalie tra fazoj de laboro en malgrandaj grupoj.

Eĉ antaŭ la fino de la somera universitato, ni jam sciis ke ĝi profunde ŝanĝos nian manieron instrui. Estis sperto eksterordinare riĉa kaj stimula. Ni revenis en Tuluzon tiel entuziasmaj, ke ni ne povis maltrafi plian tagon da staĝo organizitan  de la loka GFEN-grupo du tagojn poste!

Se vi scipovas legi la francan kaj deziras ekscii pli multe pri tiu somera universitato, kaj pri kio estas GFEN-progresado, ni rekomendas legi tiun artikolon en ilia retejo.

Komentoj malŝaltitaj ĉe Somera universitato 2015 de GFEN: novaj perspektivoj

Tutmonda kolokvo pri instruado de Esperanto: unua raporteto

Dum la tri tagoj de la 13-a ĝis la 16-a de Majo 2015, Neŭkastelo kaj Ĉaŭdefono estis la ĉefurboj de Esperanto-instruado. Okaze de la “Tria tutmonda kolokvo” organizita de ILEI, la du svisaj urboj ja gastigis plurajn el la plej grandaj figuroj de tiu kampo: Katalin Kovats, Ilona Koutny, Zsófia Korody, Duncan Charters, Zlatko Tišljar, Stano Marček… kaj multaj aliaj.

mirejoTTK

Mireille Grosjean, prezidanto de ILEI kaj organizinto de la Tria tutmonda kolokvo pri instruado de Esperanto

Se tiu evento restos memorinda, tio estos ne nur pro la intereso kaj kvalito de ĝiaj prelegintoj kaj de ĝia programo (vidu la retpaĝaron de la kolokvo), sed ankaŭ pro ĝia oficialeco kaj ĝia resono kiu transiris la limojn de nia movado. La listo de la 32 membroj de la honor-komitato atestas prie: troviĝas en ĝi multaj politikaj kaj universitataj personecoj, el kiuj elstaras la direktoro de la svisa eduk-konsilio – en Francio, li estus la ministro pri Landa Edukado. La kantono de Neŭkastelo subtenis la organizadon de la kolokvo, interalie sendante oficialajn invitojn al la ŝtatoj de la mondo.

Kun programo tiel interesega kiel tiu disanoncita, ni evidente ne povis maltrafi la eventon! Ni estas du trejnistoj de Ins’eo, kiuj venis por aŭskulti la prelegojn, interŝanĝi siajn spertojn kun tiuj de la partoprenantoj, ekkoni la aktualajn projektojn kaj vetaĵojn de nia movado sur la kampo de Esperanto-instruado.

Se oni devas trovi elreviĝon, tio certe estas en la relative modesta nombro de vizitintoj (inter sesdek kaj okdek sume en la tri tagoj). Sed grava pozitiva punkto de tiu kolokvo, por ni trejnistoj de Ins’eo, estis aŭdi reaserti ideojn, sur kiuj ni bazas nian agadon: la necesoj trejni profesi-nivelajn instruistojn, instigi la organizaĵojn pli engaĝi sin en tiu trejnado, serĉi novajn modelojn ekster nia movado (sur la kampoj jen de lingvo-instruado, jen de popol-edukado)… Ni revenas entuziasmaj kaj motivitaj daŭrigi niajn projektojn!

Tre detala resumo de la kolokvo estas jam legebla sur Vikipedio. Ni nun atendas la publikigon de la laboroj kaj de la sintezo, anoncitan por la venontaj monatoj. Gratulegon al la organizantoj kaj helpantoj de la kolokvo, aparte al Mirejo Grosjean, kiu kondukis ĝin al ĝia sukceso kun la energio, kiu karakterizas ŝin.

Christophe Chazarein

Le public pendant l'ouverture de la conférence, le 13 mai 2015 à Neuchâtel.

La publiko dum la inaŭguro de la kolokvo, la 13-an de Majo 2015 en la universitato de Neŭkastelo.

Komentoj malŝaltitaj ĉe Tutmonda kolokvo pri instruado de Esperanto: unua raporteto

Ni partoprenos TTK 2015 en Svislando!

Ins’eo estos reprezentata dum la Tria Tutmonda Kolokvo pri instruado de Esperanto, okazonta en Neuchâtel de la 13-a ĝis la 16-a de Majo 2015!

Tiu grava evento okazas la trian fojon en la historio. La unuaj du kolokvoj eventis en 1922 kaj 1927.

Laŭ sia retpaĝaro, TTK havas kiel celojn:

 • Kolekti prezenton de la nuntempaj metodoj uzataj por lerni.
 • Kolekti prezenton de la nuntempaj metodoj uzataj por instrui.
 • Agnoskoj de Eo en la diversaj instrusistemoj, diplomado pri Eo, estontaj paŝoj por evoluigi kaj firmigi tiun aspekton.
 • Instruista trejnado : kiel plibonigi ĝin kaj diplomi novajn instruistojn.
 • Kolekti rezultojn kaj observojn pri konsekvencoj de la lernado de Esperanto (lernhelpa efiko) ilo al enkonduko por lingvoinstruado.
 • Kolekti rezultojn kaj observojn pri konsekvencoj de la lernado de Esperanto kiel elemento en politiko de multlingvismo. Evoluigi strategiojn ĉirilate.
 • Kolekti rezultojn kaj observojn pri konsekvencoj de la lernado de Esperanto en la kampoj de psikologio, akiro de interkulturaj kapabloj, solidareco, toleremo, malfermi la mondon al infanoj.
 • Kiel kaj kiom Eo povas kontribui al la jarmilaj celoj de Unesko kaj UN en la kampoj de alfabetigo kaj daŭripova evoluo?
 • Diversaj pedagogimovadoj (Freinet kaj aliaj) en rilato kun Eo.
 • Interŝanĝo de spertoj.
 • Renkontiĝo kun lokaj fakuloj.

Ni antaŭĝojas partopreni kaj kleriĝi el tiu programo! Vizitu la retpaĝaron de TTK 2015 por ekscii pli.

Komentoj malŝaltitaj ĉe Ni partoprenos TTK 2015 en Svislando!