Etikedo: pedagogio

Seminario pri rolludado: atesto

articleNatalieMiaj du celoj dezirataj antaŭ la seminario estis trafitaj fine de la du tagoj: unuflanke larĝa supervido, por ekscii la intereson uzi rolludojn en la organizado de kurso aŭ de Esperanto-animado. Aliflanke, mia dua celo estis pli specifa: taksi la eblan ligon inter rolludoj kaj la niveloj de la KER (Komuna Eŭropa Referenc-Kadro, de A1 ĝis C1).

Antaŭ la seminario, mi estis jam partopreninta preparadon de kursoj aŭ animadoj enkadre de nia arieĝa asocio, sed neniam mem prezentis ion al lernantoj. Tamen, dum la seminario, necesis ekagi… ho bona surprizo! La rolludo konceptita de mi dum la seminario bone funkciis, kiel mi esperis. Matene, mi havis nenian certon ke funkcios mia “didaktika projekto”; kelkajn horojn poste, mi konfirmis ke danke al la seminario mi “metis piedon en la piedingon”, kun bonaj rezultoj. La ok partoprenantoj ankaŭ montris unu post la alia siajn ideojn kaj rolludojn. Temas do pri tre sukcesa praktika parto.

Alia alirita flanko estis la teoria parto, la dokumentaro kaj la pridemandado de la ok partoprenantoj, kiuj preskaŭ ĉiuj jam estis en situacio instrui Esperanton. Mi malkovris riĉan bibliografion el la universoj de Esperanto kaj de FLI (Franc-Lingva Instruado). Christophe Chazarein kaj Marion Quenut jam antaŭe konsilis al mi unu el la eldonaĵoj aĉeteblaj en libro-vendejoj (“Élaborer un cours de FLE”, Janine Courtillon) kaj tralegi ĝin antaŭ la seminario ja interesis min; mi daŭre studas ĝin kun eĉ pli multe da motiviĝo, de poste la fino de la seminario (same kiel la aliajn prezentitajn dokumentojn). Temas do pri tre sukcesa teoria parto.

Fine, en la momento kiam mi estas skribanta ĉi tiun ateston, mi ĵus partoprenis kun du aliaj membroj de la asocio semajnon da prezentado de Esperanto en la mezlernejo Victor Hugo de Lavelanet. Kvankam rolludado ne estis centre de tiu semajno pri lingvoj kaj de Erasmus-tago (kun lernejanoj kaj hispan- kaj ital-lingvaj instruistoj), la fakto ke mi partoprenis tiun seminarion pri rolludoj provizis min per pli bona scio ĝenerale por la interŝanĝoj pri lingvo-lernado. Do, entute, tiu seminario estis vera pliriĉigo dum du tagoj, kaj cetere en serioza kaj amuza etoso.

Nathalie Ballaguy

Komentoj malŝaltitaj ĉe Seminario pri rolludado: atesto

Dua seminario pri rolludado en Foix

seminarioFoixEn pasinta Junio ni parolis al vi en tiu artikolo pri la tute unua seminario de Ins’eo, kiun ni gvidis en Tuluzo. Ĝi temis pri rolludoj, kiel rimedo por lerni lingvojn. Okaze de tio, pluraj loĝantoj de la departemento Arieĝo esprimis sian bedaŭron ne povi partopreni kaj sian esperon, ke nova sesio estos organizita en ilia departemento.

Ni do iris en Foix la pasintajn 21an kaj 22an de Novembro invitite de Alain, kiu mem partoprenis la seminarion en Tuluzo. Tiu dua sesio estis organizita nome de la loka asocio CEEA (“Cercle d’Études Espérantistes de l’Ariège”), kies sekretario li estas.

En “le Léo”, junul-gastejo kaj popol-eduka centro, kunvenis partoprenantoj kaj gvidantoj (ĉirkaŭ dek du personoj) por interŝanĝi siajn spertojn, nutri la cerbumadon pri esperanto-instruado, kaj (re)malkovri rolludadon. Tempo estis ankaŭ dediĉita por viziti la asocian forumon samtage organizitan enkadre de la Semajno por Internacia Solidareco.

Pli ol nura ripeto de la unua seminario, tiu de Foix estis profunde reprilaborita versio. Surbaze de nia sperto en Tuluzo, multaj plibonigoj estis faritaj same pri la enhavo kiel pri la disvolvado. Ni estas aparte kontentaj pri la pli bona ekvilibro inter teorio kaj praktiko, kaj la reagoj de la partoprenintoj kredigas nin, ke tiu kontenteco estas komuna.

La rezulto de tiu dua seminario do estas por ni tre instiga, des pli ke ĝi aperigis novajn ideojn por tria venonta sesio, kiun espereble ni havos ŝancon proponi aliloke!

Komentoj malŝaltitaj ĉe Dua seminario pri rolludado en Foix

Somera universitato 2015 de GFEN: novaj perspektivoj

Jam plurajn jarojn ni pripensadas niajn praktikojn kiel lingvo-instruisto, kaj la Franca Grupo pri Nova Edukado (GFEN, “Groupe Français d’Éducation Nouvelle”) ne estis al ni nekonata. GFEN estas movado kiu celas renovigi la pedagogiajn ideojn kaj praktikojn en ĉiuj kampoj kaj medioj. Ni jam havis kelkajn kontaktojn kun aktivuloj de la “lingva sektoro” en Tuluzo, sed tamen ne iris transen.

Kiam, printempe, ni eksciis ke la lingva sektoro de GFEN okazigos sian 7an someran universitaton en Aŭgusto 2015, ni ekvidis bonegan ŝancon pli bone koni tiun movadon kaj pli konkrete malkovri ĝiajn praktikojn.

De la 24a ĝis la 26a de Aŭgusto, jen ni estis en Vénissieux, proksime de Liono. La temo de la somera universitato estis “Komenci: unuaj paŝoj, unuaj agoj, unuaj provoj…” Tri tagojn da atelieroj, prelegoj, pripensado-grupoj, sed ankaŭ da interesegaj renkontoj kaj interŝanĝoj kun instruistoj el tuta Francio kaj Belgio.

gfen

La « GFEN-progresado » favoras aktivan lernadon, interalie tra fazoj de laboro en malgrandaj grupoj.

Eĉ antaŭ la fino de la somera universitato, ni jam sciis ke ĝi profunde ŝanĝos nian manieron instrui. Estis sperto eksterordinare riĉa kaj stimula. Ni revenis en Tuluzon tiel entuziasmaj, ke ni ne povis maltrafi plian tagon da staĝo organizitan  de la loka GFEN-grupo du tagojn poste!

Se vi scipovas legi la francan kaj deziras ekscii pli multe pri tiu somera universitato, kaj pri kio estas GFEN-progresado, ni rekomendas legi tiun artikolon en ilia retejo.

Komentoj malŝaltitaj ĉe Somera universitato 2015 de GFEN: novaj perspektivoj

Instrui per rolludoj: bilanco de unua seminario

Seminaire_jeux_de_roleUnu el la celoj de Ins’eo estas instigi al pripensado pri la praktikoj en Esperanto-instruado. Ĝuste laŭ tiu spirito ni proponis en Tuluzo seminarion la pasintajn 6-an kaj 7-an de Junio, kun nia ĉefa partnera asocio : Esperanto-Kultur-Centro.

Tiu seminario havis la titolon “Lerni kaj instrui per rolludoj” (vd. la artikolon, per kiu ni anoncis ĝin en Februaro) kaj logis naŭ partoprenantojn. Kvankam la plimulto estis el la tuluza regiono, kelkaj veturis plurcent kilometrojn – kiel Sylvie, kiu verkis bilanc-artikolon publikigita en la blogo de EKC.

Ĝi estis la tutunua seminario de Ins’eo, kaj en ĉiu unua fojo estas tuberoj : manko de spaco, manko de tempo, manko de praktiko por la partoprenantoj, kaj – konfesinde – manko de sperteco ĉe ni. Tamen restas ke ĉiuj, partoprenintoj aŭ animintoj, estis ĝenerale kontentaj. La riĉeco de la interŝanĝoj, kaj la valoro de la spertoj ne povas malinstigi nin refari ĝin!

Komentoj malŝaltitaj ĉe Instrui per rolludoj: bilanco de unua seminario

Tutmonda kolokvo pri instruado de Esperanto: unua raporteto

Dum la tri tagoj de la 13-a ĝis la 16-a de Majo 2015, Neŭkastelo kaj Ĉaŭdefono estis la ĉefurboj de Esperanto-instruado. Okaze de la “Tria tutmonda kolokvo” organizita de ILEI, la du svisaj urboj ja gastigis plurajn el la plej grandaj figuroj de tiu kampo: Katalin Kovats, Ilona Koutny, Zsófia Korody, Duncan Charters, Zlatko Tišljar, Stano Marček… kaj multaj aliaj.

mirejoTTK

Mireille Grosjean, prezidanto de ILEI kaj organizinto de la Tria tutmonda kolokvo pri instruado de Esperanto

Se tiu evento restos memorinda, tio estos ne nur pro la intereso kaj kvalito de ĝiaj prelegintoj kaj de ĝia programo (vidu la retpaĝaron de la kolokvo), sed ankaŭ pro ĝia oficialeco kaj ĝia resono kiu transiris la limojn de nia movado. La listo de la 32 membroj de la honor-komitato atestas prie: troviĝas en ĝi multaj politikaj kaj universitataj personecoj, el kiuj elstaras la direktoro de la svisa eduk-konsilio – en Francio, li estus la ministro pri Landa Edukado. La kantono de Neŭkastelo subtenis la organizadon de la kolokvo, interalie sendante oficialajn invitojn al la ŝtatoj de la mondo.

Kun programo tiel interesega kiel tiu disanoncita, ni evidente ne povis maltrafi la eventon! Ni estas du trejnistoj de Ins’eo, kiuj venis por aŭskulti la prelegojn, interŝanĝi siajn spertojn kun tiuj de la partoprenantoj, ekkoni la aktualajn projektojn kaj vetaĵojn de nia movado sur la kampo de Esperanto-instruado.

Se oni devas trovi elreviĝon, tio certe estas en la relative modesta nombro de vizitintoj (inter sesdek kaj okdek sume en la tri tagoj). Sed grava pozitiva punkto de tiu kolokvo, por ni trejnistoj de Ins’eo, estis aŭdi reaserti ideojn, sur kiuj ni bazas nian agadon: la necesoj trejni profesi-nivelajn instruistojn, instigi la organizaĵojn pli engaĝi sin en tiu trejnado, serĉi novajn modelojn ekster nia movado (sur la kampoj jen de lingvo-instruado, jen de popol-edukado)… Ni revenas entuziasmaj kaj motivitaj daŭrigi niajn projektojn!

Tre detala resumo de la kolokvo estas jam legebla sur Vikipedio. Ni nun atendas la publikigon de la laboroj kaj de la sintezo, anoncitan por la venontaj monatoj. Gratulegon al la organizantoj kaj helpantoj de la kolokvo, aparte al Mirejo Grosjean, kiu kondukis ĝin al ĝia sukceso kun la energio, kiu karakterizas ŝin.

Christophe Chazarein

Le public pendant l'ouverture de la conférence, le 13 mai 2015 à Neuchâtel.

La publiko dum la inaŭguro de la kolokvo, la 13-an de Majo 2015 en la universitato de Neŭkastelo.

Komentoj malŝaltitaj ĉe Tutmonda kolokvo pri instruado de Esperanto: unua raporteto

Instrui Esperanton: niaj defioj

birkeSESetaEsperanto estas enigmo. Ĝi estas lingvo kun eksterordinara potenco, kaj tamen ĉiuj konstatas la malrapidecon de ĝia disvolviĝo… Tion klarigas kompreneble eksteraj bremsoj (interalie politikaj kaj ekonomikaj) sed ankaŭ internaj limoj, kiun ni devas identumi por agi kontraŭ ili.

Unu el niaj limoj situas en la komunikado al la ekstera publiko. Tiun problemon traktis en la pasintaj jaroj kelkaj esperantistoj, tiuj estas Cyril Hurstel, Lu Wunsch-Rolshoven aŭ Dennis Keefe. Ĉi tiu lasta cetere redaktis ege interesan artikol-serion legeblan sur la retpaĝaro de la Ondo de Esperanto (1). Sed kiel agnoskas Denis Keefe mem, plibonigi nian komunikadon ne sufiĉos. Inter la aliaj limoj, kiujn li identumas, li mencias tiujn en la instruado de nia lingvo. Plu legi

Komentoj malŝaltitaj ĉe Instrui Esperanton: niaj defioj

Lerni kaj instrui Esperanton per rolludoj – seminario en Junio 2015 en Tuluzo

Knaboj rolas ŝipanojn en sia ĉambro.Ins’eo baldaŭ organizos (kune kun EKC) sian unuan porinstruistan seminarion, la semajno-finon de la 6a kaj 7a de Junio 2015, en Tuluzo.

Ĝia temo estos Lerni kaj instrui Esperanton per rolludoj. Ni ne elektis tiun temon hazarde: la rolludoj okupas ekde la 70aj jaroj centran lokon en lingvo-pedagogio. Ili estas potencaj iloj, precipe por ekzerci la parol-kapablon, kaj kontribuas starigi agrablan kaj viglan etoson. Bone uzate, ili tre rapide fariĝos nepreterebla parto de via kurso! Rolludoj povas tamen iom timigi, kaj ne tiel facilas ilin ekuzi por novuloj…

Espereble helpos tiu seminario. Ĝi konsistos el (mallonga) teoria kaj (pli longa) praktika partoj. Ĝi respondos inter aliaj la jenajn demandojn:

  • Kio estas rolludo? Kiel ĝi diferencas disde teatro?
  • Kio estas ĝiaj avantaĝoj kaj limoj?
  • Kiaj tipoj de rolludo ekzistas?
  • Kiel krei rolludojn adaptitajn al sia grupo?
  • Ĉu eblas rolludigi komencantojn? Kiel?
  • Kiel praktike aranĝi rolludojn en sia kurso?
  • ktp…

Aliĝkosto de la seminario : 43€ (estas ankaŭ rabatita kosto, kontaktu nin por informiĝi pri la kondiĉoj). Atentu: la nombro de partoprenontoj estas limata je dek.

Elŝutu la unuan informilon kun la aliĝilo.
Elŝutu la duan informilon.

Komentoj malŝaltitaj ĉe Lerni kaj instrui Esperanton per rolludoj – seminario en Junio 2015 en Tuluzo