Etikedo: staĝoj

Seminario pri rolludado: atesto

articleNatalieMiaj du celoj dezirataj antaŭ la seminario estis trafitaj fine de la du tagoj: unuflanke larĝa supervido, por ekscii la intereson uzi rolludojn en la organizado de kurso aŭ de Esperanto-animado. Aliflanke, mia dua celo estis pli specifa: taksi la eblan ligon inter rolludoj kaj la niveloj de la KER (Komuna Eŭropa Referenc-Kadro, de A1 ĝis C1).

Antaŭ la seminario, mi estis jam partopreninta preparadon de kursoj aŭ animadoj enkadre de nia arieĝa asocio, sed neniam mem prezentis ion al lernantoj. Tamen, dum la seminario, necesis ekagi… ho bona surprizo! La rolludo konceptita de mi dum la seminario bone funkciis, kiel mi esperis. Matene, mi havis nenian certon ke funkcios mia “didaktika projekto”; kelkajn horojn poste, mi konfirmis ke danke al la seminario mi “metis piedon en la piedingon”, kun bonaj rezultoj. La ok partoprenantoj ankaŭ montris unu post la alia siajn ideojn kaj rolludojn. Temas do pri tre sukcesa praktika parto.

Alia alirita flanko estis la teoria parto, la dokumentaro kaj la pridemandado de la ok partoprenantoj, kiuj preskaŭ ĉiuj jam estis en situacio instrui Esperanton. Mi malkovris riĉan bibliografion el la universoj de Esperanto kaj de FLI (Franc-Lingva Instruado). Christophe Chazarein kaj Marion Quenut jam antaŭe konsilis al mi unu el la eldonaĵoj aĉeteblaj en libro-vendejoj (“Élaborer un cours de FLE”, Janine Courtillon) kaj tralegi ĝin antaŭ la seminario ja interesis min; mi daŭre studas ĝin kun eĉ pli multe da motiviĝo, de poste la fino de la seminario (same kiel la aliajn prezentitajn dokumentojn). Temas do pri tre sukcesa teoria parto.

Fine, en la momento kiam mi estas skribanta ĉi tiun ateston, mi ĵus partoprenis kun du aliaj membroj de la asocio semajnon da prezentado de Esperanto en la mezlernejo Victor Hugo de Lavelanet. Kvankam rolludado ne estis centre de tiu semajno pri lingvoj kaj de Erasmus-tago (kun lernejanoj kaj hispan- kaj ital-lingvaj instruistoj), la fakto ke mi partoprenis tiun seminarion pri rolludoj provizis min per pli bona scio ĝenerale por la interŝanĝoj pri lingvo-lernado. Do, entute, tiu seminario estis vera pliriĉigo dum du tagoj, kaj cetere en serioza kaj amuza etoso.

Nathalie Ballaguy

Komentoj malŝaltitaj ĉe Seminario pri rolludado: atesto

Dua seminario pri rolludado en Foix

seminarioFoixEn pasinta Junio ni parolis al vi en tiu artikolo pri la tute unua seminario de Ins’eo, kiun ni gvidis en Tuluzo. Ĝi temis pri rolludoj, kiel rimedo por lerni lingvojn. Okaze de tio, pluraj loĝantoj de la departemento Arieĝo esprimis sian bedaŭron ne povi partopreni kaj sian esperon, ke nova sesio estos organizita en ilia departemento.

Ni do iris en Foix la pasintajn 21an kaj 22an de Novembro invitite de Alain, kiu mem partoprenis la seminarion en Tuluzo. Tiu dua sesio estis organizita nome de la loka asocio CEEA (“Cercle d’Études Espérantistes de l’Ariège”), kies sekretario li estas.

En “le Léo”, junul-gastejo kaj popol-eduka centro, kunvenis partoprenantoj kaj gvidantoj (ĉirkaŭ dek du personoj) por interŝanĝi siajn spertojn, nutri la cerbumadon pri esperanto-instruado, kaj (re)malkovri rolludadon. Tempo estis ankaŭ dediĉita por viziti la asocian forumon samtage organizitan enkadre de la Semajno por Internacia Solidareco.

Pli ol nura ripeto de la unua seminario, tiu de Foix estis profunde reprilaborita versio. Surbaze de nia sperto en Tuluzo, multaj plibonigoj estis faritaj same pri la enhavo kiel pri la disvolvado. Ni estas aparte kontentaj pri la pli bona ekvilibro inter teorio kaj praktiko, kaj la reagoj de la partoprenintoj kredigas nin, ke tiu kontenteco estas komuna.

La rezulto de tiu dua seminario do estas por ni tre instiga, des pli ke ĝi aperigis novajn ideojn por tria venonta sesio, kiun espereble ni havos ŝancon proponi aliloke!

Komentoj malŝaltitaj ĉe Dua seminario pri rolludado en Foix

Semajnfina staĝo en la Pireneoj

Esperanto-Kultur-Centro organizis sian unuan staĝon de la sezono 2015/2016 la 10an kaj 11an de Oktobro en la vilaĝeto Arrout (120km sude de Tuluzo).

Partoprenis dek kvin homoj en 3 niveloj, el kiuj 2 estis gviditaj de membroj de Ins’eo. Specialaĵo dum tiu staĝo: du staĝantoj proponis sabate post-tagmeze inicon pri astronomio, kaj observadon de la ĉielo vespere per iliaj instrumentoj (teleskopo kaj binoklo).

La staĝoj en Arrout estas organizataj de EKC trifoje ĉiujare, de antaŭ multaj jaroj. Ili kutine logas inter 10 kaj 25 el la sud-okcidenta parto de Francio. Pour pli da informoj pri tiuj staĝoj, vizitu la paĝaron de  Esperanto-Kultur-Centro.

Komentoj malŝaltitaj ĉe Semajnfina staĝo en la Pireneoj

Instrui per rolludoj: bilanco de unua seminario

Seminaire_jeux_de_roleUnu el la celoj de Ins’eo estas instigi al pripensado pri la praktikoj en Esperanto-instruado. Ĝuste laŭ tiu spirito ni proponis en Tuluzo seminarion la pasintajn 6-an kaj 7-an de Junio, kun nia ĉefa partnera asocio : Esperanto-Kultur-Centro.

Tiu seminario havis la titolon “Lerni kaj instrui per rolludoj” (vd. la artikolon, per kiu ni anoncis ĝin en Februaro) kaj logis naŭ partoprenantojn. Kvankam la plimulto estis el la tuluza regiono, kelkaj veturis plurcent kilometrojn – kiel Sylvie, kiu verkis bilanc-artikolon publikigita en la blogo de EKC.

Ĝi estis la tutunua seminario de Ins’eo, kaj en ĉiu unua fojo estas tuberoj : manko de spaco, manko de tempo, manko de praktiko por la partoprenantoj, kaj – konfesinde – manko de sperteco ĉe ni. Tamen restas ke ĉiuj, partoprenintoj aŭ animintoj, estis ĝenerale kontentaj. La riĉeco de la interŝanĝoj, kaj la valoro de la spertoj ne povas malinstigi nin refari ĝin!

Komentoj malŝaltitaj ĉe Instrui per rolludoj: bilanco de unua seminario

Sep studoplenaj tagoj en la Kastelo

Kastelo GrésillonEkzistas en la mondo kelkaj lokoj havantaj embleman signifon por la esperanto-mondo. La kastelo Grésillon, kiu gastigas staĝojn kaj eventojn de 1951, estas unu el tiuj.

Hodiaŭ finiĝas la staĝo “PRINTEMPaS”, kiu okazadas ĉiun Aprilon de 2011. Kiel la pasintajn jarojn trideko da staĝantoj venis intense studi kaj praktiki la lingvon en tri niveloj, kiujn gvidis Marion kaj Christophe el Ins’eo kaj Zsófia Korody el la Interkultura Centro de Herzberg. La ĉi jara staĝo estis okazo testi novan lerno-materialon por komencantoj, kiu estos la bazo de preparata nova lernolibro.

Ĉi tiun lastan tagon, kelkaj el la staĝantoj konkludas sian staĝon trapasante KER-ekzamenon (skriban kaj parolan). Sukceson al ĉiuj kaj ĝis la venonta jaro! Por ekscii pli pri la programo de la “Kulturdomo de Esperanto”, vizitu ĝian retpaĝaron.

Komentoj malŝaltitaj ĉe Sep studoplenaj tagoj en la Kastelo

Semajnfina staĝo en la Pirenea montaro

Por la dua fojo ekde Oktobro, du instruistoj de Ins’eo (Marion kaj Christophe) gvidis kursojn okaze de semajnfina staĝo por la tuluza asocio EKC.

Ĉi tiu staĝo okazis la pasintan semajnofinon (14-an kaj 15-an de Marto) en la Pirenea vilaĝeto Arrout (proksime de Saint-Girons, 120 km sude de Tuluzo). Ĝin partoprenis 22 personoj en 3 niveloj. Ĉiuj ĝuis agrablan etoson malgraŭ la griza vetero!

La staĝoj en Arrout estas organizataj de EKC trifoje jare de jam multaj jaroj. Ili logadas inter 10 kaj 25 personojn el la sudokcidenta parto de Francio. Por ekscii pli multe pri la semajnfinaj staĝoj de EKC, vizitu ilian retpaĝaron.

Komentoj malŝaltitaj ĉe Semajnfina staĝo en la Pirenea montaro

Lerni kaj instrui Esperanton per rolludoj – seminario en Junio 2015 en Tuluzo

Knaboj rolas ŝipanojn en sia ĉambro.Ins’eo baldaŭ organizos (kune kun EKC) sian unuan porinstruistan seminarion, la semajno-finon de la 6a kaj 7a de Junio 2015, en Tuluzo.

Ĝia temo estos Lerni kaj instrui Esperanton per rolludoj. Ni ne elektis tiun temon hazarde: la rolludoj okupas ekde la 70aj jaroj centran lokon en lingvo-pedagogio. Ili estas potencaj iloj, precipe por ekzerci la parol-kapablon, kaj kontribuas starigi agrablan kaj viglan etoson. Bone uzate, ili tre rapide fariĝos nepreterebla parto de via kurso! Rolludoj povas tamen iom timigi, kaj ne tiel facilas ilin ekuzi por novuloj…

Espereble helpos tiu seminario. Ĝi konsistos el (mallonga) teoria kaj (pli longa) praktika partoj. Ĝi respondos inter aliaj la jenajn demandojn:

  • Kio estas rolludo? Kiel ĝi diferencas disde teatro?
  • Kio estas ĝiaj avantaĝoj kaj limoj?
  • Kiaj tipoj de rolludo ekzistas?
  • Kiel krei rolludojn adaptitajn al sia grupo?
  • Ĉu eblas rolludigi komencantojn? Kiel?
  • Kiel praktike aranĝi rolludojn en sia kurso?
  • ktp…

Aliĝkosto de la seminario : 43€ (estas ankaŭ rabatita kosto, kontaktu nin por informiĝi pri la kondiĉoj). Atentu: la nombro de partoprenontoj estas limata je dek.

Elŝutu la unuan informilon kun la aliĝilo.
Elŝutu la duan informilon.

Komentoj malŝaltitaj ĉe Lerni kaj instrui Esperanton per rolludoj – seminario en Junio 2015 en Tuluzo