La viruso kontraŭtakis, PRK revenis

La viruso kontraŭtakis, PRK revenis

Post unua okazigo en Aprilo 2021, plua aktivado de la viruso kaj plia nuligo de la staĝo Printempas en Gresillon instigis nin reproponi de la 7a ĝis la 9a de Majo duan PRK – Printempan Retan Kursaron. Spite al manko de “veraj” renkontiĝoj kaj de fizikaj kontaktoj, cento da lernantoj, instruistoj, prelegantoj, artistoj, spektantoj de la vesperaj programoj tamen povis tra siaj ekranoj lerni, kundividi, kaj ĝui Esperanton.

Denove Printempas nuliĝis…

Post semajnoj da espero, kiam estis fine decidite, ke PRINTEMPAS denove ne okazos, la ideo venis reproponi PRK-on.

La sperta instruista teamo estis jam preta: Przemek Wierzbowski el Pollando, Szilva Szabolcs el Hungario, Tim Morley el Britio, kaj ni aktivuloj de Ins’eo (Marion Quenut kaj Christophe Chazarein). Komence, ni iom hezitis reokazigi la aferon pro manko de tempo, Ĵanik, la organizanto de PRINTEMPAS, insistis dirante ke pluraj aliĝintoj al Printempas ŝatus lerni prefere rete ol neniel.

La kastelo Greziljono, kie estis planita la studperiodo PRINTEMPAS en Aprilo.

Do, ni proponis al Ines, eksvolontulo de EKC-Tuluzo kaj Bjalistoka Esperanto-societo zorgi pri la organiza flanko. Ŝi kunordigis la tutan eventon, komfortigis la sperton de ĉiuj kaj ebligis la instruistojn fokusiĝi pri preparado kaj instruado. Aparte laŭdindas ŝia plurĉapela kontribuo: ŝi efike kaj sindoneme plenumis multajn diversajn taskojn: de teknika helpo dum kurso ĝis prezentado de la vesperaj programoj, de varbado tra sociaj retoj ĝis rilatoj kun partneroj, artistoj, prelegantoj, de korespondo kun al aliĝintoj pri pagmanieroj ĝis redakto kaj sendo de informiloj, taksiloj…ktp… Sen ŝi, PRK eble ne reokazus, aŭ certe ne tiel bone.

Ni reuzis la ĉarman grafikidentecon de pasintjare PRK kiun Przemek Wierzbowski iom readaptis.

Kiel pasintjare, la lernantoj laboris sufiĉe intense: po 3 horojn matene kaj 2 posttagmeze. Entute, estis reprezentitaj 11 landoj (Centrafriko, Britio, Danio, Francio, Irlando, Hispanio, Ukrainio, Israelo, Pollando, Svislando kaj Usono). Admirinda la partoprenanto el Usono kiu vekiĝis 3 tagojn je la 4a frumatene por ĉeesti la kurson.

Ĉijare bedaŭrinde, nur aliĝis unu komencanto, do ni decidis nuligi la komencantan kurson kaj ni (Marion kaj Christophe) dividis inter ni la instruadon al la A2-kursanoj. La kursaro finiĝis kun 27 lernantoj dividitaj en 4 klasoj, de 5 ĝis 7 lernantoj. Certe la malfrua anonco, kaj eble la “Zoom-laceco” iel malaltigis la nombron de partoprenantoj kompare kun pasintjare (48 partoprenantoj), sed estis plezure revidi 7 homojn kiuj partoprenis la unuan PRK, kaj same plezure vidi novajn vizaĝojn!

La kurso B2 kun Tim

Por la teknika flanko, ni elektis denove la aplikaĵon Zoom. Pli ol unujaro poste, rimarkeblas kiel tiu ilo populariĝis inter esperantistoj kaj malmulte da teknikaj problemoj okazis, ŝajne multaj jam oftuzadas tiun programon. Ni ankaŭ kiel multaj aliaj esperanto-aranĝoj kreis telegram-grupojn, unu por organizantoj/instruistoj, alian por la partoprenantoj, ĝi sendube faciligis la komunikadon inter ĉiuj.

La kultura programo

Por iom respeguli la vivon de esperanto-aranĝo, ni reproponis vesperan kulturan programon. Per ĝi, ni ankaŭ volis substreki ke Esperanto estas ne nur lingvo, kaj ke lerni Esperanton signifas ankaŭ lerni pri sia kulturo, pri sia movado . Diversaj invititoj afable akceptis kontribui. Ĉiujn ilin ni deziras ĉi tie danki: Tim Gallego, Peter Baláž , Katalin Kovats, Michael Boris Mandirola, Lars Sözuer, Erico Demaro, Carlos Pesquera kaj Frank Van Hertrooij (Kanalo Scivolemo), Nicola Ruggiero. Ankaŭ ni dankas Alina kaj Manuela kiuj majstre gvidis desegnatelieron kaj homlup-ludon.

La programon vi retrovu ĉi tie : vendredan, sabatan, dimanĉan

Tiujn vesperajn programojn ni volis tute malfermitaj al ĉiuj, tiel ke ni anoncis ilin en la sociaj retoj kaj eventaservo.org. Malfacilas precize taksi la nombron de homoj, sed tre regule ĉirkaŭ 40 personoj ĉeestis en la virtuala ĉambro, sed konstante envenadis kaj foriradis homoj. En tiu nova mondo, kie retaj esperantaj programoj abundas, ne estis malbona atingo. Memorindas la lasta programero. Kiuj, laŭ vi estis la homlupoj?

Iu nokto dum homlupa ludo

Kaj nun…

Post la fino de tiu dua PRK, ni kolektis la opiniojn de la partoprenintoj. Ni ricevis denove tre pozitivajn retrokuplojn, oni povas aprezi ne nur la sukceson sed la utilon de tia aranĝo. Multaj esprimis sian kontenton per mesaĝoj al la organizanto aŭ rekte al la instruisto.

Kelkaj eltiraĵoj:

“Multan dankon pro mirindaj lecionoj la lastajn du tagojn!”
“Tre bona ekvilibro inter parolado kaj gramatikaj ekzercoj”
“Dankon por bona kaj valora kurso”
“Mi multe ŝatis, ni multe amuziĝis!”
“Tia staĝo donis memfidon al mi, kuraĝon paroli.”
“Ne nur gravas la lecionoj, sed ankaŭ la motivigo de la partoprenantoj lerni plu. Tio tre sukcesis por mi.”

lernintoj de PRK 2021
Dankema Porketo

Tiuj reagoj konfirmas tion, kion jam senteblas fine de niaj kursoj: la homoj ŝatis PRK-on kaj pretus plu partopreni tiajn retajn aranĝojn kaj retajn kursojn.

En 2020 certe okazis turnopunkto al la aplikado de retaj komunikiloj por Esperanto. Sufiĉas rigardi la paĝaron eventaservo.org. Tio kompreneble estas ĝenerala tendenco en la mondo: estas klare al ĉiuj, ke post la pandemio neniu plu estos same en nia maniero labori kaj lerni, ankaŭ en Esperantujo.

Kompreneble, komputiloj kaj elektraj dratoj ne sufiĉas por konekti homojn. Ni senpacience atendas la revenon de neretaj kongresoj, de ĉeestaj staĝoj en belaj lokoj kiel la Kastelo Gresillon aŭ en la pirenea vilaĝo Arrout. Sed estas evidente, ke la nuna situacio instigas nin plu plugi la kampon de reta Esperanto-instruado. Reteco de renkontiĝoj havas siajn avantaĝojn, ĝi iel spitas la vojaĝoĝenojn kaj malaltigas la koston de partopreno. Reta Esperanto-instruado povas pli konveni al iuj, kiuj pro diversaj kialoj ne povas facile vojaĝi, kompletigi la alian kutiman oferton, aperi kiam estas malpli da aliaj ofertoj (ekz. vintre), ebligi pli internaciajn kaj grandajn lernantarojn.

TEJO suksece organizis tute novan retan aranĝon RETOSO. UEA laste kune kun Kolombia Esperanto-Ligo organizis Esperanto-kurson en la hispana kaj ŝatus proponi similan kurson en la franca. Denove multaj kongresoj okazos rete por la dua somero. Multaj asocioj aŭ aktivuloj proponas retajn kursojn ofte troveblaj tra eventaservo.org. Iloj, formoj, celgrupoj diversas. Tiujn temojn, tiujn spertojn, nova erasmus+ projekto “Reta Edukado Nun” interalie pridiskutos. Ni atente sekvos tiujn projektojn.

Fine menciindas ke profesia oferto de bonkvalitaj kursoj havas sian lokon en Esperantujo. Homoj pretas investi en kontentigajn kursojn kiel ili pretas pagi por ĉia bona kaj utila servo. Instruistoj povas ankaŭ perlabori monon per Esperanto-instruado, plu trejniĝi kaj profesiiĝi. Tamen PRK restis alirebla al ĉiuj monujoj, 3 lokoj estis ofertitaj je libera prezo kaj multaj partneraj asocioj (E@I, BES, EKC, JEFO kaj JEB) parte aŭ tute subvenciis la partoprenon de membroj. Ankaŭ dirindas ke 2 membroj de BES povis partopreni la kurson danke al KA1 projekto Erasmus+ , per tiaj projektoj Eŭropunio finance subtenas trejniĝon kaj spertiĝon de organizo-membraro, rete aŭ ne.

La koronaviruso eble pasos, sed certe PRK revenos!


Pri PRK 2020 : Printempa Reta Kursaro sukcese spitis viruson kaj kvarantenon
Pri PRK 2021 en la retejo de E@I :

Comments are closed.