Lerni kiel lerni estas vera lerto

Lerni kiel lerni estas vera lerto

Dum oni pensas pri lernado, oni povas inklini konsideri ĝin kiel agon tiel naturan kiel spirado, paŝado, trinkado, ktp. Efektive, oni ja povas agnoski ke la vivo mem estas sinsekvo da lernadoj, jam en la unuaj tagoj de nia vivo.

Rezulte de tio oni povas ekpensi lernadon kiel tute memkompreneblan aferon, kiu postulas nenian lerton krom tiujn investitajn por la objekto de sia lernado.

Tamen, pedagogoj jam longe scias ke lerni estas lerto per si – kaj eĉ kompleksa lerto – kiu implicas kondutojn kaj strategiojn kiuj kondiĉas la efikon de lernado. Cetere, kiel ĉiuj lertoj, ĝi povas esti evoluigata. Resume, necesas lerni kiel lerni.

En 2001, la Komuna Eŭropa Referenc-Kadro por la Lingvoj refoje substrekis la gravecon de tiu lerto, kiun ĝi nomas “lerno-scipovo”. Hodiaŭ, ĉiu bona kursogvidanto devas konsideri tiun dimension, kaj multaj lernolibroj ofertas aktivadojn specife celantajn la disvolvadon de pli efikaj lerno-strategioj.

Kompreneble, tiuj strategioj varias laŭ la objekto mem de la lernado. Oni ne lernas tute same lingvon kiel historian lecionon, aŭ kiel efektivigi rebaton en teniso. Tamen elstaras kelkaj ĝeneralaj tendencoj, kiuj favoras lernadon en ĉiuj kampoj.

En la pasinta jardeko, kognaj sciencoj multe kontribuis enlumigi tiujn strategiojn kaj ties avantaĝojn. Tial ŝajnis al ni interese konigi al vi tri materialojn kiuj traktas tiun demandon. Ĉar lerni kaj instrui estas la du flankoj de la sama medalo, de la sama procezo konsiderata de du malsamaj perspektivoj, kaj ĉar gravas por ĉiu kursogvidanto alpreni la vidpunkton de siaj lernantoj por helpi ilin eltrovi la plej efikajn lerno-praktikojn.

La unua materialo kiun ni rekomendas estas video de franclingva prelego titolita “Comment apprendre à apprendre ?” (kiel lerni lerni?) de Frank Ramus, esplor-direktoro en la franca Nacia Centro de Scienca Esplorado (CNRS) kaj asociita profesoro en la Supera Norma Lernejo (ENS). Frank Ramus klarigas al instruista publiko la freŝdatajn eltrovojn de kognaj sciencoj, kaj ties konsekvencojn en lerno-praktikoj. — Prelego (en la franca) de Frank Ramus.

Frank Ramus estas franca psikolingvisto kaj fakulo pri kognaj sciencoj.

La dua materialo kiun ni proponas malkovri estas en la blogo de du usonaj universitataj esploristinoj en kognaj sciencoj: The learning scientists. La blogo mem estas en la angla, sed la aŭtoroj produktis serion da afiŝoj tradukitaj en diversajn lingvojn, kiuj prezentas “6 strategiojn por pli bona lernado”. — The learning scientists, downloadable material.

Fine, la tria materialo estas reta kurso, senpaga kaj al ĉiuj malfermita, ofertata de la MOOC Coursera. Ĝia titolo ne povas esti pli klara: “Lerni kiel lerni: potencaj mensaj iloj por helpi vin regi malfacilajn objektojn”. Tiu kurso ĝuis rimarkindan sukcesegon, logante plurajn milionojn da personoj kaj lokante sin inter la plej popularajn kursojn en tiu retejo! Kvankam ĝi estas destinita unuavice al la studenta publiko kaj pli koncernas universitatajn fakojn, ĝi ankaŭ tuŝas multajn punktojn valorajn por lingvolernado. La kurso estas ofertata en la angla, sed ĝi estas tradukita en tre multajn lingvojn. — Coursera, Learning how to learn.

Comments are closed.