Seminario pri rolludado: atesto

articleNatalieMiaj du celoj dezirataj antaŭ la seminario estis trafitaj fine de la du tagoj: unuflanke larĝa supervido, por ekscii la intereson uzi rolludojn en la organizado de kurso aŭ de Esperanto-animado. Aliflanke, mia dua celo estis pli specifa: taksi la eblan ligon inter rolludoj kaj la niveloj de la KER (Komuna Eŭropa Referenc-Kadro, de A1 ĝis C1).

Antaŭ la seminario, mi estis jam partopreninta preparadon de kursoj aŭ animadoj enkadre de nia arieĝa asocio, sed neniam mem prezentis ion al lernantoj. Tamen, dum la seminario, necesis ekagi… ho bona surprizo! La rolludo konceptita de mi dum la seminario bone funkciis, kiel mi esperis. Matene, mi havis nenian certon ke funkcios mia “didaktika projekto”; kelkajn horojn poste, mi konfirmis ke danke al la seminario mi “metis piedon en la piedingon”, kun bonaj rezultoj. La ok partoprenantoj ankaŭ montris unu post la alia siajn ideojn kaj rolludojn. Temas do pri tre sukcesa praktika parto.

Alia alirita flanko estis la teoria parto, la dokumentaro kaj la pridemandado de la ok partoprenantoj, kiuj preskaŭ ĉiuj jam estis en situacio instrui Esperanton. Mi malkovris riĉan bibliografion el la universoj de Esperanto kaj de FLI (Franc-Lingva Instruado). Christophe Chazarein kaj Marion Quenut jam antaŭe konsilis al mi unu el la eldonaĵoj aĉeteblaj en libro-vendejoj (“Élaborer un cours de FLE”, Janine Courtillon) kaj tralegi ĝin antaŭ la seminario ja interesis min; mi daŭre studas ĝin kun eĉ pli multe da motiviĝo, de poste la fino de la seminario (same kiel la aliajn prezentitajn dokumentojn). Temas do pri tre sukcesa teoria parto.

Fine, en la momento kiam mi estas skribanta ĉi tiun ateston, mi ĵus partoprenis kun du aliaj membroj de la asocio semajnon da prezentado de Esperanto en la mezlernejo Victor Hugo de Lavelanet. Kvankam rolludado ne estis centre de tiu semajno pri lingvoj kaj de Erasmus-tago (kun lernejanoj kaj hispan- kaj ital-lingvaj instruistoj), la fakto ke mi partoprenis tiun seminarion pri rolludoj provizis min per pli bona scio ĝenerale por la interŝanĝoj pri lingvo-lernado. Do, entute, tiu seminario estis vera pliriĉigo dum du tagoj, kaj cetere en serioza kaj amuza etoso.

Nathalie Ballaguy

Komentoj malŝaltitaj ĉe Seminario pri rolludado: atesto

Dua seminario pri rolludado en Foix

seminarioFoixEn pasinta Junio ni parolis al vi en tiu artikolo pri la tute unua seminario de Ins’eo, kiun ni gvidis en Tuluzo. Ĝi temis pri rolludoj, kiel rimedo por lerni lingvojn. Okaze de tio, pluraj loĝantoj de la departemento Arieĝo esprimis sian bedaŭron ne povi partopreni kaj sian esperon, ke nova sesio estos organizita en ilia departemento.

Ni do iris en Foix la pasintajn 21an kaj 22an de Novembro invitite de Alain, kiu mem partoprenis la seminarion en Tuluzo. Tiu dua sesio estis organizita nome de la loka asocio CEEA (“Cercle d’Études Espérantistes de l’Ariège”), kies sekretario li estas.

En “le Léo”, junul-gastejo kaj popol-eduka centro, kunvenis partoprenantoj kaj gvidantoj (ĉirkaŭ dek du personoj) por interŝanĝi siajn spertojn, nutri la cerbumadon pri esperanto-instruado, kaj (re)malkovri rolludadon. Tempo estis ankaŭ dediĉita por viziti la asocian forumon samtage organizitan enkadre de la Semajno por Internacia Solidareco.

Pli ol nura ripeto de la unua seminario, tiu de Foix estis profunde reprilaborita versio. Surbaze de nia sperto en Tuluzo, multaj plibonigoj estis faritaj same pri la enhavo kiel pri la disvolvado. Ni estas aparte kontentaj pri la pli bona ekvilibro inter teorio kaj praktiko, kaj la reagoj de la partoprenintoj kredigas nin, ke tiu kontenteco estas komuna.

La rezulto de tiu dua seminario do estas por ni tre instiga, des pli ke ĝi aperigis novajn ideojn por tria venonta sesio, kiun espereble ni havos ŝancon proponi aliloke!

Komentoj malŝaltitaj ĉe Dua seminario pri rolludado en Foix

Semajnfina staĝo en la Pireneoj

Esperanto-Kultur-Centro organizis sian unuan staĝon de la sezono 2015/2016 la 10an kaj 11an de Oktobro en la vilaĝeto Arrout (120km sude de Tuluzo).

Partoprenis dek kvin homoj en 3 niveloj, el kiuj 2 estis gviditaj de membroj de Ins’eo. Specialaĵo dum tiu staĝo: du staĝantoj proponis sabate post-tagmeze inicon pri astronomio, kaj observadon de la ĉielo vespere per iliaj instrumentoj (teleskopo kaj binoklo).

La staĝoj en Arrout estas organizataj de EKC trifoje ĉiujare, de antaŭ multaj jaroj. Ili kutine logas inter 10 kaj 25 el la sud-okcidenta parto de Francio. Pour pli da informoj pri tiuj staĝoj, vizitu la paĝaron de  Esperanto-Kultur-Centro.

Komentoj malŝaltitaj ĉe Semajnfina staĝo en la Pireneoj

Somera universitato 2015 de GFEN: novaj perspektivoj

Jam plurajn jarojn ni pripensadas niajn praktikojn kiel lingvo-instruisto, kaj la Franca Grupo pri Nova Edukado (GFEN, “Groupe Français d’Éducation Nouvelle”) ne estis al ni nekonata. GFEN estas movado kiu celas renovigi la pedagogiajn ideojn kaj praktikojn en ĉiuj kampoj kaj medioj. Ni jam havis kelkajn kontaktojn kun aktivuloj de la “lingva sektoro” en Tuluzo, sed tamen ne iris transen.

Kiam, printempe, ni eksciis ke la lingva sektoro de GFEN okazigos sian 7an someran universitaton en Aŭgusto 2015, ni ekvidis bonegan ŝancon pli bone koni tiun movadon kaj pli konkrete malkovri ĝiajn praktikojn.

De la 24a ĝis la 26a de Aŭgusto, jen ni estis en Vénissieux, proksime de Liono. La temo de la somera universitato estis “Komenci: unuaj paŝoj, unuaj agoj, unuaj provoj…” Tri tagojn da atelieroj, prelegoj, pripensado-grupoj, sed ankaŭ da interesegaj renkontoj kaj interŝanĝoj kun instruistoj el tuta Francio kaj Belgio.

gfen

La « GFEN-progresado » favoras aktivan lernadon, interalie tra fazoj de laboro en malgrandaj grupoj.

Eĉ antaŭ la fino de la somera universitato, ni jam sciis ke ĝi profunde ŝanĝos nian manieron instrui. Estis sperto eksterordinare riĉa kaj stimula. Ni revenis en Tuluzon tiel entuziasmaj, ke ni ne povis maltrafi plian tagon da staĝo organizitan  de la loka GFEN-grupo du tagojn poste!

Se vi scipovas legi la francan kaj deziras ekscii pli multe pri tiu somera universitato, kaj pri kio estas GFEN-progresado, ni rekomendas legi tiun artikolon en ilia retejo.

Komentoj malŝaltitaj ĉe Somera universitato 2015 de GFEN: novaj perspektivoj

Instrui per rolludoj: bilanco de unua seminario

Seminaire_jeux_de_roleUnu el la celoj de Ins’eo estas instigi al pripensado pri la praktikoj en Esperanto-instruado. Ĝuste laŭ tiu spirito ni proponis en Tuluzo seminarion la pasintajn 6-an kaj 7-an de Junio, kun nia ĉefa partnera asocio : Esperanto-Kultur-Centro.

Tiu seminario havis la titolon “Lerni kaj instrui per rolludoj” (vd. la artikolon, per kiu ni anoncis ĝin en Februaro) kaj logis naŭ partoprenantojn. Kvankam la plimulto estis el la tuluza regiono, kelkaj veturis plurcent kilometrojn – kiel Sylvie, kiu verkis bilanc-artikolon publikigita en la blogo de EKC.

Ĝi estis la tutunua seminario de Ins’eo, kaj en ĉiu unua fojo estas tuberoj : manko de spaco, manko de tempo, manko de praktiko por la partoprenantoj, kaj – konfesinde – manko de sperteco ĉe ni. Tamen restas ke ĉiuj, partoprenintoj aŭ animintoj, estis ĝenerale kontentaj. La riĉeco de la interŝanĝoj, kaj la valoro de la spertoj ne povas malinstigi nin refari ĝin!

Komentoj malŝaltitaj ĉe Instrui per rolludoj: bilanco de unua seminario

Tutmonda kolokvo pri instruado de Esperanto: unua raporteto

Dum la tri tagoj de la 13-a ĝis la 16-a de Majo 2015, Neŭkastelo kaj Ĉaŭdefono estis la ĉefurboj de Esperanto-instruado. Okaze de la “Tria tutmonda kolokvo” organizita de ILEI, la du svisaj urboj ja gastigis plurajn el la plej grandaj figuroj de tiu kampo: Katalin Kovats, Ilona Koutny, Zsófia Korody, Duncan Charters, Zlatko Tišljar, Stano Marček… kaj multaj aliaj.

mirejoTTK

Mireille Grosjean, prezidanto de ILEI kaj organizinto de la Tria tutmonda kolokvo pri instruado de Esperanto

Se tiu evento restos memorinda, tio estos ne nur pro la intereso kaj kvalito de ĝiaj prelegintoj kaj de ĝia programo (vidu la retpaĝaron de la kolokvo), sed ankaŭ pro ĝia oficialeco kaj ĝia resono kiu transiris la limojn de nia movado. La listo de la 32 membroj de la honor-komitato atestas prie: troviĝas en ĝi multaj politikaj kaj universitataj personecoj, el kiuj elstaras la direktoro de la svisa eduk-konsilio – en Francio, li estus la ministro pri Landa Edukado. La kantono de Neŭkastelo subtenis la organizadon de la kolokvo, interalie sendante oficialajn invitojn al la ŝtatoj de la mondo.

Kun programo tiel interesega kiel tiu disanoncita, ni evidente ne povis maltrafi la eventon! Ni estas du trejnistoj de Ins’eo, kiuj venis por aŭskulti la prelegojn, interŝanĝi siajn spertojn kun tiuj de la partoprenantoj, ekkoni la aktualajn projektojn kaj vetaĵojn de nia movado sur la kampo de Esperanto-instruado.

Se oni devas trovi elreviĝon, tio certe estas en la relative modesta nombro de vizitintoj (inter sesdek kaj okdek sume en la tri tagoj). Sed grava pozitiva punkto de tiu kolokvo, por ni trejnistoj de Ins’eo, estis aŭdi reaserti ideojn, sur kiuj ni bazas nian agadon: la necesoj trejni profesi-nivelajn instruistojn, instigi la organizaĵojn pli engaĝi sin en tiu trejnado, serĉi novajn modelojn ekster nia movado (sur la kampoj jen de lingvo-instruado, jen de popol-edukado)… Ni revenas entuziasmaj kaj motivitaj daŭrigi niajn projektojn!

Tre detala resumo de la kolokvo estas jam legebla sur Vikipedio. Ni nun atendas la publikigon de la laboroj kaj de la sintezo, anoncitan por la venontaj monatoj. Gratulegon al la organizantoj kaj helpantoj de la kolokvo, aparte al Mirejo Grosjean, kiu kondukis ĝin al ĝia sukceso kun la energio, kiu karakterizas ŝin.

Christophe Chazarein

Le public pendant l'ouverture de la conférence, le 13 mai 2015 à Neuchâtel.

La publiko dum la inaŭguro de la kolokvo, la 13-an de Majo 2015 en la universitato de Neŭkastelo.

Komentoj malŝaltitaj ĉe Tutmonda kolokvo pri instruado de Esperanto: unua raporteto

Sep studoplenaj tagoj en la Kastelo

Kastelo GrésillonEkzistas en la mondo kelkaj lokoj havantaj embleman signifon por la esperanto-mondo. La kastelo Grésillon, kiu gastigas staĝojn kaj eventojn de 1951, estas unu el tiuj.

Hodiaŭ finiĝas la staĝo “PRINTEMPaS”, kiu okazadas ĉiun Aprilon de 2011. Kiel la pasintajn jarojn trideko da staĝantoj venis intense studi kaj praktiki la lingvon en tri niveloj, kiujn gvidis Marion kaj Christophe el Ins’eo kaj Zsófia Korody el la Interkultura Centro de Herzberg. La ĉi jara staĝo estis okazo testi novan lerno-materialon por komencantoj, kiu estos la bazo de preparata nova lernolibro.

Ĉi tiun lastan tagon, kelkaj el la staĝantoj konkludas sian staĝon trapasante KER-ekzamenon (skriban kaj parolan). Sukceson al ĉiuj kaj ĝis la venonta jaro! Por ekscii pli pri la programo de la “Kulturdomo de Esperanto”, vizitu ĝian retpaĝaron.

Komentoj malŝaltitaj ĉe Sep studoplenaj tagoj en la Kastelo

Instrui Esperanton: niaj defioj

birkeSESetaEsperanto estas enigmo. Ĝi estas lingvo kun eksterordinara potenco, kaj tamen ĉiuj konstatas la malrapidecon de ĝia disvolviĝo… Tion klarigas kompreneble eksteraj bremsoj (interalie politikaj kaj ekonomikaj) sed ankaŭ internaj limoj, kiun ni devas identumi por agi kontraŭ ili.

Unu el niaj limoj situas en la komunikado al la ekstera publiko. Tiun problemon traktis en la pasintaj jaroj kelkaj esperantistoj, tiuj estas Cyril Hurstel, Lu Wunsch-Rolshoven aŭ Dennis Keefe. Ĉi tiu lasta cetere redaktis ege interesan artikol-serion legeblan sur la retpaĝaro de la Ondo de Esperanto (1). Sed kiel agnoskas Denis Keefe mem, plibonigi nian komunikadon ne sufiĉos. Inter la aliaj limoj, kiujn li identumas, li mencias tiujn en la instruado de nia lingvo. Plu legi

Komentoj malŝaltitaj ĉe Instrui Esperanton: niaj defioj

Semajnfina staĝo en la Pirenea montaro

Por la dua fojo ekde Oktobro, du instruistoj de Ins’eo (Marion kaj Christophe) gvidis kursojn okaze de semajnfina staĝo por la tuluza asocio EKC.

Ĉi tiu staĝo okazis la pasintan semajnofinon (14-an kaj 15-an de Marto) en la Pirenea vilaĝeto Arrout (proksime de Saint-Girons, 120 km sude de Tuluzo). Ĝin partoprenis 22 personoj en 3 niveloj. Ĉiuj ĝuis agrablan etoson malgraŭ la griza vetero!

La staĝoj en Arrout estas organizataj de EKC trifoje jare de jam multaj jaroj. Ili logadas inter 10 kaj 25 personojn el la sudokcidenta parto de Francio. Por ekscii pli multe pri la semajnfinaj staĝoj de EKC, vizitu ilian retpaĝaron.

Komentoj malŝaltitaj ĉe Semajnfina staĝo en la Pirenea montaro

Ni partoprenos TTK 2015 en Svislando!

Ins’eo estos reprezentata dum la Tria Tutmonda Kolokvo pri instruado de Esperanto, okazonta en Neuchâtel de la 13-a ĝis la 16-a de Majo 2015!

Tiu grava evento okazas la trian fojon en la historio. La unuaj du kolokvoj eventis en 1922 kaj 1927.

Laŭ sia retpaĝaro, TTK havas kiel celojn:

 • Kolekti prezenton de la nuntempaj metodoj uzataj por lerni.
 • Kolekti prezenton de la nuntempaj metodoj uzataj por instrui.
 • Agnoskoj de Eo en la diversaj instrusistemoj, diplomado pri Eo, estontaj paŝoj por evoluigi kaj firmigi tiun aspekton.
 • Instruista trejnado : kiel plibonigi ĝin kaj diplomi novajn instruistojn.
 • Kolekti rezultojn kaj observojn pri konsekvencoj de la lernado de Esperanto (lernhelpa efiko) ilo al enkonduko por lingvoinstruado.
 • Kolekti rezultojn kaj observojn pri konsekvencoj de la lernado de Esperanto kiel elemento en politiko de multlingvismo. Evoluigi strategiojn ĉirilate.
 • Kolekti rezultojn kaj observojn pri konsekvencoj de la lernado de Esperanto en la kampoj de psikologio, akiro de interkulturaj kapabloj, solidareco, toleremo, malfermi la mondon al infanoj.
 • Kiel kaj kiom Eo povas kontribui al la jarmilaj celoj de Unesko kaj UN en la kampoj de alfabetigo kaj daŭripova evoluo?
 • Diversaj pedagogimovadoj (Freinet kaj aliaj) en rilato kun Eo.
 • Interŝanĝo de spertoj.
 • Renkontiĝo kun lokaj fakuloj.

Ni antaŭĝojas partopreni kaj kleriĝi el tiu programo! Vizitu la retpaĝaron de TTK 2015 por ekscii pli.

Komentoj malŝaltitaj ĉe Ni partoprenos TTK 2015 en Svislando!